deligentkname (deligent) wrote,
deligentkname
deligent

Президенты WAN-IFRA, WEF и ENPA обратились к Виктору Януковичу с письмом.

Оригинал взят у carabaas в Президенты WAN-IFRA, WEF и ENPA обратились к Виктору Януковичу с письмом.
Мне кажется это абсолютно бессмысленным. Уже стольких людей избили и убили, что... Нет слов.

prezidenty-wan-ifra-wef-i-e_38044_s2

Його Високості Віктору Януковичу
Президенту України
Київ, Україна

23 січня 2014

Ваше Високосте,

Ми пишемо Вам від імені Всесвітньої Асоціації Видавців Газет та Новин (WAN-IFRA) та Всесвітнього Форуму Редакторів — які представляють 18,000 видань, 15,000 онлайн сайтів та більше 3,000 видавничих компаній з понад 120 країн світу — а також Європейської Асоціації Видавців Газет (ENPA) — яка представляє 3000 видань у Європі, щоб висловити наше серйозне занепокоєння фактом жорстокого побиття журналістки та активістки Тетяни Чорновол та закликаємо Вас забезпечити розслідування цього інциденту як кримінальної справи.

Згідно з повідомленнями, пані Чорновол, чиї статті регулярно публікуються на сайтах "Українська Правда" та "Лівий Берег", була жорстоко побита вранці 25 грудня 2013 року, після того як її автомобіль було пошкоджено, а її саму було витягнуто з нього. Кількома годинами раніше пані Чорновол, яка багато писала про підозрілі та некоректні операції з державними ресурсами, так само як і про статки чиновників, які кидаються у вічі, у своєму блозі опублікувала інформацію, яка має відношення до одного з членів вашого уряду. Окрім того, вона також казала своєму колезі незадовго до інциденту, що бачила як її "супроводжували" офіцери міліції під час виконання нею своєї роботи. Пан Чорновол також проявляла активність, підтримуючи протести на Євромайдані.

Ми маємо побоювання, що побиття пані Чорновол може бути пов"язаним з її розслідувальницькою діяльністю як журналіста та використання нею свого права на свободу висловлення.


Ми шанобливо нагадуємо Вам про нашу зустріч з Вами у вересні 2012 року, на якій ми висловлювали своє занепокоєння станом свободи слова у вашій країні та наголошували на терміновій необхідності створення умов, які заохочують сильні, незалежні медіа. Ми залишаємось серйозно занепокоєними тим, що уряд продовжує підтримувати клімат залякування медіа, включно з посиленням на минулому тижні законодавчих обмежень, які звужують права українців на висловлення протесту, на громадянську активність та свободу слова, включно з нормами, які криміналізують наклеп.

Ми поважно закликаємо Вас забезпечити оперативний та всебічний розгляд справи про побиття пані Чорновол як кримінального інциденту та швидке доправлення винних до органів правосуддя. Ми також закликаємо Вас розглядати справу пані Чорновол не лише як кримінальну, але як порушення статті 171 Кримінального Кодексу України, як незаконне перешкоджання професійній діяльності журналіста та виконанню ним службових обов"язків.

Ми закликаємо Вас вжити усіх можливих заходів, щоб забезпечити повне виконання Україною у майбутньому своїх міжнародних зобов"язань щодо свободи слова.

Чекаємо на Вашу відповідь у найкоротший зручний для Вас час.

Щиро ваші,

Томас Брунегард
Президент Всесвітньої Асоціації Видавців Газет та Новин


Ерік Бьєраер
Президент
Всесвітній Форум Редакторів


Айвар Русдал, Президент,
Європейська Асоціація Видавців Газет (ENPA)

WAN-IFRA є всесвітньою організацією, асоціацією видавців газет та новин з усього світу, яка має статус офіційного представника в Організації Об"єднаних Націй, у ЮНЕСКО та у Раді Європи. Вона об"єднує 18000 видань, 15000 онлайн сайтів та понад 3000 видавничих компаній з більш ніж 120 країн світу.

ENPA, яка базується в Брюселі, представляє 3000 національних, регіональних та місцевих газет, які розповсюджуються у 23 країнах-членах Європейського Союзу, а також у Норвегії та Швейцарії.


[Читать по-русски...]
Его Высочества Виктору Януковичу
Президенту Украины
Киев, Украина

23 января 2014

Ваше Высочество,

Мы пишем Вам от имени Всемирной Ассоциации Издателей Газет и Новостей (WAN-IFRA) и Всемирного Форума Редакторов - представляющих 18,000 изданий, 15,000 онлайн сайтов и более 3,000 издательских компаний из более 120 стран мира - а также Европейской Ассоциации Издателей Газет (ENPA) - которая представляет 3000 изданий в Европе, чтобы выразить наше серьезное беспокойство факту жестокого избиения журналистки и активистки Татьяны Черновол и призываем Вас обеспечить расследование этого инцидента как уголовного дела.

Согласно сообщениям, госпожа Черновол, чьи статьи регулярно публикуются на сайтах "Украинская Правда" и "Левый Берег", была жестоко избита утром 25 декабря 2013, после того как ее автомобиль был поврежден, а она сама была извлечена из него. Несколькими часами ранее госпожа Черновол, которая много писала о подозрительных и некорректные операции с государственными ресурсами, так же как и о состоянии чиновников, которые бросаются в глаза, в своем блоге опубликовала информацию, которая имеет отношение к одному из членов вашего правительства. Кроме того, она также говорила своему коллеге незадолго до инцидента, что видела как ее "сопровождали" офицеры милиции при исполнении им своей работы. Господин Чорновил также проявляла активность, поддерживая протесты на Евромайдане.

Мы опасения, что избиение госпожа Черновол может быть связанным с ее расследовательной деятельностью как журналиста и использованием ею своего права на свободу выражения.

Мы уважительно напоминаем Вам о нашей встрече с Вами в сентябре 2012 года, на которой мы высказывали свою обеспокоенность состоянием свободы слова в вашей стране и говорили срочной необходимости создания условий, которые поощряют сильные, независимые медиа. Мы остаемся серьезно обеспокоены тем, что правительство продолжает поддерживать климат запугивания медиа, включая усиление на прошлой неделе законодательных ограничений, которые сужают права украинского на выражение протеста, на гражданскую активность и свободу слова, включая нормами, криминализующими клевету.

Мы серьезно призываем Вас обеспечить оперативный и всесторонний рассмотрение дела об избиении госпожи Черновол как криминального инцидента и доставки виновных в органы правосудия. Мы также призываем Вас рассматривать дело госпожи Черновол не только как уголовное, но как нарушение статьи 171 Уголовного Кодекса Украины, как незаконное препятствование профессиональной деятельности журналиста и выполнению им своих служебных обязанностей.

Мы призываем Вас принять все возможные меры, чтобы обеспечить полное выполнение Украиной в будущем своих международных обязательств по свободе слова.

Ждем Вашего ответа в кратчайшие удобное для Вас время.

Искренне ваши,

Томас Брунегард
Президент Всемирной Ассоциации Издателей Газет и Новостей


Эрик Бьераер
Президент
Всемирный Форум Редакторов


Айвар Русдал, Президент,
Европейская Ассоциация Издателей Газет (ENPA)

WAN-IFRA является всемирной организацией, ассоциацией издателей газет и новостей со всего мира, имеет статус официального представителя в Организации Объединенных Наций, в ЮНЕСКО и в Совете Европы. Она объединяет 18000 изданий, 15000 онлайн сайтов и свыше 3000 издательских компаний с более чем 120 стран мира.

ENPA, базирующаяся в Брюсселе, представляет 3000 национальных, региональных и местных газет, которые распространяются в 23 странах- членах Европейского Союза, а также в Норвегии и Швейцарии.

Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments